آموزش بازاریابیِ تبلیغ در فروش

تبلیغ یک اهرم است، یک اهرم بسیار قوی برای فروش بیشتر. اما این که به عنوان یک بازاریاب فکر کنیم تبلیغ فقط باید فروش را افزایش دهد هم بسیار ناشیانه است! تبلیغی که مردم آن را نپسندند تبلیغ نیست، بلکه هزینه ی سرباری است که آموزش بازاریابی نادرست به شرکت یا کسب و کار شما تحمیل می‌کند. تبلیغ باید روح داشته باشد، به فروش جان بدهد، زیبا باشد، محتوای مد نظر را کامل منتقل کند، هزینه‌ی معقول داشته باشد و…. بسیاری از مسائل مختلف را پوشش دهد که در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که آموزشِ بازاریابی تبلیغ یک ضرورت در فروش است.

آموزشِ بازاریابی تبلیغ به یک بازاریاب یاد می دهد که یک تبلیغ خوب نباید:

 • تهوع آور باشد….
 • احمقانه باشد…
 • فاقد نکته های ظریف باشد…

  چون در این صورت دیگر تبلیغ نیست! بلکه زیانی است که بخش مالی شرکت و یا کسب و کار را تحت تاثیر شدید خود قرار خواهد داد. بنابر این، آموزشِ بازاریابی تبلیغ می‌تواندبه هر کسب و کاری کمک کند تا بهتر دیده شود بدون این که هزینه‌های اضافی را متحمل شود و در نهایت بتواند فروش بهتر و پُر بازده ایی را تجربه کند؛ این ویژگی‌ها منجر به این شده که آموزشِ بازاریابی تبلیغ برای هر شرکتی یکی از جنبه های

  حیاتی در کسب و کار آن شرکت یا سازمان باشد به نحوی که با آموزشِ بازاریابی مناسب می‌توان:

 • بهتر دیده شد
 • بهتر فروخت
 • بهتر سود کرد
 • ودر نهایت چرخه فروش را به شکلی مثبت کامل کرد
ادمین پاندا - 1398/06/03
می‌پسندم