آموزش فروش موفق

در ارتباط با فروش مطلب‌هایی بسیار زیادی تدوین گردیده است زیرا فروش برای هر بازاریابی نقش کلیدی دارد. در این مطلب به بررسی آموزش فروش موفق می‌پردازیم. شما به عنوان یک فرد معمولی تاکنون در مقطعی از زندگی خود حتما چیزی را برای فروش عرضه کرده اید، حتی اگر آن یک ایده کوچک باشد. در تکنیکهایی که برای آموزش فروش معرفی می‌شود؛ به مباحثی می پردازیم که از طریق آن می‌توانید با انواع مشتریان و خصوصیت‌‌های آن‌ها آشنا شوید و به کمک آن رویکرد فروش خود را برگزینید.

اولین قدم در آموزش فروش این است که به این نکته معتقد باشیم که همه خریداران یکسان هستند و در شغل خودتان تلاش ‌کنید که محصول‌ها، خدمات یا ایده‌های مختلف را به همه خریداران خود با روش و رویکردی یکسان عرضه کنید.اولین قدم در آموزش فروش این نکته نه تنها اولین نکته در آموزش فروش است بلکه یادگیری و به کار بستن آن در آموزش‌های فروش همواره مورد تاکید است و یک فروشنده برای موفقیت به آن نیاز دارد. سال‌‌ها قبل یک راه ساده و بسیار خاص برای انعقاد قرارداد‌های فروش وجود داشت. در آموزش‌های فروش که امروزه تدریس می‌گردد؛ روش اجبار و الزامی برای فروش وجود ندارد، کافی است به روش صحیح بین چیز‌های صحیح و افراد صحیح رابطه برقرار کنید. برای به خاطر سپردن اصول این روش کافی است حروف اول این اصول را کنار هم قرار دهید تا واژه ROAR (به معنی غرش کردن) به دست آید. این واژه دومین نکته‌ایی است که در آموزش فروش موفق مطرح می‌شود.

اصول این روش عبارتند از:

  • Recognize: شناختن نوع خریداری که با او معامله می‌کنید.
  • Observe: مشاهده کردن از دید آن‌ها.
  • Acknowledge: تصدیق کردن آن مشاهده‌ها.
  • Resolve: برآورده کردن نیاز‌های مشاهده شده.
ادمین پاندا - 1398/05/22
می‌پسندم