اشتباهات مدیریتی

فرهنگ شرکت را با امر و نهی معرفی نکنید

براساس نظرسنجی گالوپ، فرهنگ شرکت در رضایت کارمند مهم‌تر از پاداش است. با در نظر گرفتن درستی این نظریه، به‌نظر می‌رسد که مدیریت شرکت باید نقش بزرگ‌تری را در ایجاد فرهنگ سازمانی ایفا کند. دلیل این امر این است که فرهنگ شرکت همگام با آن رشد می‌کند و شامل هر یک از کارکنان می‌شود؛ تصمیمات مربوط به این مورد با تکیه بر ورودی حاصل از اکثریت یعنی کارمندان به‌جای اقلیت یعنی مدیریت اتخاذ می‌شود. به‌دلیل این‌که عناصر رفتاری مدیر ممکن است تا حد زیادی بر فرهنگ سازمانی تاثیر بگذارند، به اشتباه تصور می‌شود که فرهنگ شرکت از شخص مدیر تشکیل می‌شود!

تصمیم‌گیری کند و آهسته

شرایط موجود در فضای اقتصادی فعلی باعث ایجاد ترس از اقدام می‌شود؛ این موقعیت برای بازارهای نوظهور بی‌ثبات، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و بزرگ در بازارهای سرمایه یا احتمال رکود اقتصادی نیز صدق می‌کند. ترس از اقدام می‌تواند تاثیر عمیقی بر اتخاذ تصمیم در سطح مدیریت داشته باشد. ممکن است مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساده، زمان بیشتری صرف کنند. در این شرایط، روند عادی مختل می‌شود و تمام تیم مستاصل می‌شوند.

جلسات کاری را مخفی برگزار نکنید

جلسات منظم کارکنان، مزایایی از جمله بهبود ارتباطات و همکاری و ایجاد احساس شریک بودن در روند رشد شرکت دارد. به‌طور کلی، کارکنان در مورد شفافیت امور شرکت به مدیر اعتماد دارند. همینگوی می‌گوید: «بهترین راه برای فهمیدن قابل اعتماد بودن فرد این است که به او اعتماد کنید». اگر تصور می‌کنید کارکنان برای در اختیار گذاشتن اطلاعات در مورد وضعیت کنونی شرکت مورد اطمینان نیستند، احتمال دارد از جلسات مخفیانه‌ی شما مطلع شوند؛ این موضوع باعث خدشه‌دار شدن حس اعتماد در شرکت می‌شود.

کارمندان را از مزایای خود محروم نکنید

قطع مزایای کارکنان در زمان تعدیل نیروها به‌نظر ساده می‌رسد. اما فایده‌ی این کار برای شما چیست؟ مخصوصا زمانی‌که مخفیانه دست به قطع این امتیازات می‌زنید. شاید احمقانه به‌نظر برسد اما مدیران معمولا با قطع مزایای بسیار کوچک شروع می‌کنند. محدود کردن این دسته مزایا برای مدیر سودی به‌بار نخواهد آورد؛ اما باعث ایجاد تاثیرات منفی بر کارکنان، از پایین آوردن روحیه تا استعفای آنها می‌شود.

ادمین پاندا - 1398/06/03
می‌پسندم

مطالب مرتبط