اعضای یک تیم از رهبر خود چه می‌خواهند؟

اهداف

رهبر تیم، باید با تنظیم اهدافی بلندپروازانه اما درعین‌حال قابل‌دستیابی، مقصد راه را به کارمندان نشان دهد. این اهداف شامل اهداف سازمانی، اهداف فردی، اهداف بلندمدت و اهداف کوتاه‌مدت است. اگر برای ما روشن نباشد که به کدام سمت حرکت می‌کنیم، نمی‌توانیم همفکری و مشارکت داشته باشیم و بهترین راه را انتخاب کنیم.

زیرساخت‌ها

مدیر شرکت یا رهبر تیم، باید زیرساخت‌ها و ابزارهایی را که کارمندان برای انجام وظایفشان نیاز دارند، در اختیار آن‌ها قرار دهد. این زیرساخت‌ها شامل ایجاد پروسه‌های روشن، ارائه‌ی دوره‌های آموزشی، پشتیبانی و شفافیت عملکرد، دستمزدی رقابتی و منصفانه خواهد بود.

ارزش‌ها

رهبر باید فرهنگی قوی و مبتنی بر ارزش‌های صحیح خلق کند، به‌طوری‌که اعضای تیم به سمت تصمیم‌گیری‌های بهینه هدایت شوند. اعضای تیم روزانه ده‌ها و حتی صدها تصمیم می‌گیرند. رهبر نمی‌تواند و نباید کار‌ خود را به سبک مدیریت میکرو پیش ببرد، اما می‌تواند فرهنگی قوی ایجاد کند که به چراغ راه کارمندان تبدیل شود.

توانمندسازی

رهبر باید به کارمندان اجازه دهد ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند و در رشد شرکت سهیم شوند. کارمندان باید حس کنند که صدای آن‌ها شنیده می‌شود و مورد اعتماد و احترام رهبری است. شما نیز به‌عنوان رهبر تیم، مرتباً چک کنید و مطمئن شوید کارمندان ابزارهای موردنیاز کارشان را در اختیاردارند. برای مثال اگر تعداد کارمندان نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیداکرده، تجهیزات اداری و سیستم‌های فناوری شما هم باید به همین تناسب افزایش یابند.

ادمین پاندا - 1398/05/14
می‌پسندم

مطالب مرتبط