انتخاب صحیح کلمات کلیدی سئو

انتخاب کلمات کلیدی سئو می‌بایست با یک استراتژی از پیش تعیین شده باشد. خیلی وقت‌ها کلماتی که توسط شما برای سئو انتخاب می‌شود، کلمات استانداردی برای سئو نیستند. به دفعات اتفاق افتاده که وقتی برای مشاور سئو به من مراجعه می‌شود، مدیران وب سایت کلماتی را پیشنهاد می‌کنند که به دید آن‌ها کلمات کلیدی برای سئوی سایت آن‌ها است. اما با تحلیل کلمات آنها متوجه شدم که هر چند کلمات فوق کلمات مهمی هستند اما کاربران کلمات دیگری را برای جستجوی در گوگل انتخاب می‌کنند. شما می‌بایست در انتخاب کلمات کلیدی سئو، کلماتی را انتخاب کنید که بیتشرین تعداد جستجو توسط کاربران و کمترین رقابت در میان وب سای های همکارتان را داشته باشند. در صورتی که بتوانید توسط مشاور سئو مناسب کلمات صحیح را برای بهینه سازی وب سایت انتخاب کنید در سه موضوع هزینه سئو، زمان رسیدن به صفحه اول گوگل و رسیدن به مشتریان باقوه واقعی می توانید تا حد بسیار زیادی صرفه جویی کنید. پس مشاور سئو را بسیار جدی بگیرید.

ادمین پاندا - 1398/05/28
می‌پسندم