خصوصیات مشترک رهبران بزرگ

اعتماد به نفس

برد با وجود این که در حرفه‌ی خود موفق شده بود، در این مورد کمبود داشت. البته این مشکل در میان مدیران طبیعی است. اگرچه او به سختی کار می‌کرد اما این تلاش از روی عدم اطمینان به خود بود. او تنها می‌خواست خودش را به دیگران اثبات کند. او در مقابله با شکست‌ احتمالی دلسرد و ناامید شد و حتی در زمان شکست نیز رفتار مهربانانه‌ای با خودش نداشت. البته او پیش از این هدف و مسیر خود را مشخص کرده و بدون توجه به موارد مزاحم به سمت آن حرکت می‌کرد؛ اما این اعتماد به نفس پایین، به‌عنوان مانع بزرگی بر سر راه او باقی مانده بود.

ارتباط با دیگران

این مورد نقطه‌ی قوت برد بود. اطرافیان او را دوست داشتند و او نیز همیشه مراقب تیمش بود. افراد به‌خوبی می‌دانستند که برد به آن‌ها اعتماد دارد و حتی مخالفت‌هایش نیز اثری روی این اعتماد نداشت. اعضای تیم از کنجکاوی او در مورد افراد و مشکلات راضی بودند و بعلاوه، از رفتار او در پاسخ سریع و عجولانه ندادن به موقعیت‌ها لذت می‌بردند. به‌هرحال حتی در این مورد نیز برد نیاز به پیشرفت‌هایی داشت. او همیشه با افراد روراست نبود و بعلاوه گفتگو‌های دشوار مانند مواخذه یا اخراج کارمندان را به تعویق می‌انداخت.

تعهد به هدف

در این مورد ترکیبی از قوت و ضعف در برد وجود داشت. او از سمتی تمام موارد مورد نیاز برای رشد شرکت را می‌دانست و افراد را در قدم‌های اولیه همراهی و تشویق می‌کرد. او حتی در مورد درخواست کمک از دیگران نیز مشکلی نداشت. از طرفی، رفتار او کمی به هم ریخته و مشوش بود. او شفافیت لازم و برنامه‌ی مشخصی برای جزئیات مهم کارها نداشت. حتی فرایندی مشخص برای حفظ تمرکز روی موارد مهم و اطمینان از تعهد افراد به وظایف وجود نداشت. این موارد سوالی را در ذهن اعضای تیم به‌وجود می‌آورد که ایا برد واقعا در مورد موفقیت شرکت جدی است؟

شجاعت احساسی

برد در این مورد فضای پیشرفت زیادی داشت. به‌نظر می‌رسید این بخش، عنصری اساسی در اصلاح بخش‌های دیگر باشد. ریسک کردن تا حدودی حس آسیب‌پذیری را منتقل می‌کند و برد به هیچ عنوان چنین احساسی را دوست نداشت. او در مقابل موارد ناشناخته مقاومت می‌کرد و بعلاوه از موقعیت‌های ناآرام فراری بود. این خصوصیت باعث می‌شد او حقایق ناراحت‌کننده را از افراد مخفی کند و قادر به اتخاذ تصمیم‌های سریع نیز نباشد. در نهایت همه‌ی این موارد باعث توقف عملکردی او می‌شدند.

ادمین پاندا - 1398/05/27
می‌پسندم

مطالب مرتبط