سئوی محتوایی و سئوی فنی چیست؟

سئوی محتوایی: هر کاری را شامل می‌شود که روی محتوای صفحه یا وبسایت انجام می‌دهیم تا موتورهای جست‌وجو به آن امتیاز بیشتری دهند و رتبه‌ی آن در صفحه‌ی نتایج برای یک کلیدواژه خاص بهتر شود. مثل به‌کاربردن کلیدواژه به تعداد کافی، استفاده از کلیدواژه در تیتر و… . سئوی فنی: کارهای فنی و کدنویسی هستند که انجام‌شان باعث می‌شود تا راحت‌تر توسط ربات‌های موتورهای جست‌وجو دیده و خوانده شویم.

ادمین پاندا - 1398/06/10
می‌پسندم