فروش بهتر با مشاوره بازاریابی

اگر یک بازاریاب بخواهد به اوج فعالیت‌های فروش دست یابد ناگزیر باید از تخصص تیم‌های مشاوره بازاریابی تبعیت کند؛

1- یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در این حیطه توجه به اصلی به نام اصل برتری نسبت به رقبا است. طبق این اصل در مشاوره بازاریابی، برای فروشی با رویکرد صعودی باید بتوان فعالیت رقیب‌های فعال و قدرتمند در صنعت را تجزیه و تحلیل کرد. به بیان دیگر بازاریاب باید به تجزیه و تحلیل قوت‌ها، مزیت و ضعف‌های محصول رقیب و… بپردازد. نتیجه این گونه از تجزیه و تحلیل‌ها می‌تواند او را در فروشِ بهتر محصول یاری کند.

2- علاوه بر فعالیت‌های تحلیلی و تجزیه‌ایی در بازاریابی که به بهبود رویکرد فروش کمک می‌کند، بررسی مهارت و تجربه‌ی رقیب‌ها در فعالیت‌های مشاوره بازاریابی جایگاه ویژه‌ایی دارد زیرا؛ می‌توان متوجه شد که رقیب‌های فعال در صنعت از چه رویکردهایی برای روند رو به رشد فعالیت‌های فروش خود استفاده می‌کنند.

3- یکی از دیگر از مبحث‌های مورد توجه در مشاوره بازاریابی توجه به بازار هدفی است که رقیب‌های شرکت انتخاب کرده‌اند زیرا در این حالت می‌توان از بخش‌های خالی بازار نهایت استفاده را نمود.

ادمین پاندا - 1398/06/11
می‌پسندم