منتظر این نباشید که افراد کارها را کاملا درست انجام دهند سپس آن‌ها را تشویق کنید

بسیاری از رهبران منتظر می‌مانند افرادشان پروژه‌ها را به‌طور کامل درست انجام دهند، به اهدافشان دست یابند سپس آن‌ها را تحسین کنند. می‌دانید که عملکرد «کاملا درست» از مجموعه‌ی عملکرد‌های «تقریباً درست» ساخته شده است. تشویق فرایند در حال انجام، صحیح است. این یک هدف شناور است. می‌توانید تصور کنید که کودکی را سرپا نگه دارید و به او بگویید «راه برو» و وقتی زمین خورد، بگویید «گفتم راه برو» و تنبیه‌اش کنید؟ البته که نه، شما کودک را بلند می‌کنید و او شروع به تلو تلو خوردن می‌کند. فریاد می‌زنید «آفرین، ایستادی» و او را در آغوش می‌گیرید. روز بعد تلو تلو خوران قدمی بر می‌دارد باز او را تحسین می‌کنید. به‌تدریج کودک اعتماد به‌نفس پیدا می‌کند، تا اینکه در نهایت راه خواهد رفت. این موضوع در مورد بزرگسالان نیز به‌همین شکل است. آن‌ها را ترغیب به درست انجام دادن کارها کنید و در آغاز، عملکرد تقریبا درست را تشویق کنید و کارهای غلط را مجددا هدایت کنید.

ادمین پاندا - 1398/05/08
می‌پسندم

مطالب مرتبط