نرم افزار سی ار ام به کاربران خود چه اجازه‌ای می‌دهد
  • بصورت برخط اطلاعات را وارد نمایند
  • بصورت برخط به اطلاعات به دسترسی داشته باشند
  • اطلاعات با پروتوکل‌های حفاظتی محافظت شده است
  • دارای کاربردهایی مانند ایجاد گزارش، محاسبه اطلاعات، تقویم و زمانبندی تماس‌ها و اطلاعات نیز هستند
  • اطلاعات وارد شده می‌تواند ایجاد برنامه‌های دیگر که به صورت خاص در یک صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند را بنماید

اساساً این بدین معنی است که اطلاعات و داده‌ها برای نسل‌های آینده ذخیره شده و مدیریت می‌گردند و به راحتی برای افراد منتخب براساس سطح دسترسی که توسط کاربر ارشد تعریف می‌شود قابل دریافت، مشاهده و دسترسی هستند.

ادمین پاندا - 1398/05/16
می‌پسندم