وفاداری کارکنان را با فراهم کردن فرصت‌های پیشرفت و راهبری پرورشی به دست بیاورید

نبود فرصت‌های پیشرفت می‌تواند سریعا موجب احساس» عدم افتخار «کارکنان به کار کردن برای برند شما شود. یکی از مطالعات اخیر گزارش می‌کند که دلیل اصلی ترک کار از سوی کارکنان، نبود فرصت‌های پیشرفت است. مشکل شرکت‌ها این است که نمی‌توانند به‌سرعت حرکت کنند و زمینه ترغیب کارکنان خود بخصوص نسل هزاره را که پس از چند سال حوصله‌شان سر می‌رود را فراهم کنند. ارائه‌ی پروژه‌های کوتاه‌مدت مسیر پیشرفت کارکنان را فراهم می‌کند و باعث بهبود انگیزش و وفاداری آنها می‌شود. شما می‌توانید کارکنان را به سایر اداره‌ها بفرستید، آن‌ها را وارد پروژه‌های سطح بالا کنید و حتی آن‌ها را درگیر آموزش همتایان کنید. همه این موارد تجربه کارکنان را ارتقا می‌دهد. ارائه‌ی راهبری پرورشی به کارکنان در محیط کار مزایای فراوانی دارد، اما درهرصورت این چیزی نیست که شما بتوانید در یک شبانه‌روز ایجاد کنید، دلیل این امر هم عامل انسانی است. می‌توان گفت برخی برنامه‌های شبکه‌ای رسمی ناخوشایند و اجباری به نظر می‌رسد. بسیاری از ما از سوی یک فرد ناشناس برای ورود به یک رابطه‌ی راهبری پرورشی دعوت‌شده‌ایم. این روش جواب نمی‌دهد.

لارا وندرکم، روزنامه‌نویس، در جمع‌بندی کتاب «یادگیری داخلی» شرلی سندبرگ می‌گوید «مشکل بسیاری از مردم این است که ایجاد این روابط وقت‌گیر است، زمان زیادی می‌گیرد. نیازمند کارکردند با همدیگر و برگزاری جلسه‌های متعدد است و نیازمند آمادگی، فعال بودن و پاسخ به سؤال‌ها هوشمندانه است. راه‌های ساده‌تر زیادی برای ایجاد یک رابطه «رسمی» وجود دارد؛ اما روابط به‌سختی پیش می‌روند.» او اشاره می کند که شرکت‌ها می‌توانند فرهنگی داشته باشند که کارکنان باتجربه‌تر مرتباً با سایر کارکنان وقت بگذرانند. اینکه هرکسی بتواند به مدت ۳۰ دقیقه از دیگران سؤال بپرسد، یک فرهنگ باز است. فرهنگی خوب برای شرکت‌ها به‌منظور ترغیب «وابستگی به جرگه» است، یعنی رهبران ارشد باهم تعامل اجتماعی دارند، مدیران نیز با همدیگر تعامل اجتماعی دارند و کارکنان هم در کنار یکدیگر می‌مانند.

ادمین پاندا - 1398/06/05
می‌پسندم

مطالب مرتبط