وقتی CRM ندارید چه چیز را از دست می‌دهید؟

اطلاعات مشتریان و سابقه ارتباط با آن‌ها

بدون CRM شما حداکثر می‌توانید در یک فایل اکسل اطلاعات مشتریان را داشته باشید و نگهداری سابقه ارتباط با آن‌ها تقریباً غیر ممکن است.

اطلاعات فرصت‌های تجاری

بدون CRM اطلاعات بازدیدکنندگان از غرفه شما، فرصت‌هایی که به گونه‌ای با شما تماس گرفته‌اند، اطلاعاتی که بابت جمع کردن شان کلی کلی هزینه کرده‌اید، در زوم کن‌ها مختلف آرشیو و بعد از مدتی در شرکت تکانی‌ها دور ریخته خواهد شد.

ابزار مناسب برای سنجش اثر تبلیغات

بدون CRM محاسبه RIO (برگشت سرمایه) تقریبا غیر ممکن است، بدون دانستن RIO هزینه کردن در زمینه‌های تبلیغاتی تیری در تاریکی است.

ابزاری مناسب برای سنجش رضایت مشتریان

چقدر مشتریان از پرسنل و محصولات شما رضایت دارند، می‌دانید که تبلیغات دهان به دهان بی‌نظیر ترین ابزار تبلیغاتی جهان است، این تبلیغات زمانی اتفاق می افتد که مشتریان از خدمت شما راضی باشند،بدون CRM سخت خواهد بود که شما میزان رضایت مشتریان خود را بسنجید

ابزاری مناسب برای بهبود کیفیت فرایند‌های پیگیری

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که CRM انجام می دهد نظم بخشیدن به فرایند های تبدیل سر نخ به مشتری است وقتی شما از CRM استفاده نمی کنید میزان تبدیل سرنخ به مشتری کاهش پیدا می‌کند.

ابزاری مناسب برای یافتن مشتریان خوب و بد

CRM فقط برای شما مشتریان خوب پیدا نمیکند، بلکه علاوه بر آن مشتریان بد شما را هم شناسایی کرده و به شما نشان ممیدهد ، مهم است سازمان مشتریان بد خود را شناسایی کرئه،آنها را طرد کند یا به مشتریان خوب تبدیل کند.

ابزاری مناسب برای توسعه مهارت‌های کارمندان فروش

بدون نرم افزار CRM شما نمی توانید از نقاط ضعف کارمندان فروش خود آگاه شده و نسبت به توسعه مهارت های آنها اقدام کنید.

استقلال از کارمندان

وقتی نرم افزار CRM ندارید اطلاعات مشتریان و سابقه ارتباطی آنها در سر رسید و فایل های اکسل و حافظه کارمندان شماست،وقتی کارمندی با دلخوری مجموعه شما را ترک میکند تکه ای از کسب کار شما را کنده و با خودش بیرون می برد!

تصاویر معنادار از عملکرد بخش‌های مختلف کسب و کارتان

بدون CRM شما به گزارشاتی از قبیل درصد تبدیل هر کارمند فروش ,نمودار میزان درخواست و میزان فروش یک محصول،نمودار فروش از یک منبع تبلیغاتی ،نمودار رضایت مشتریان از یک کارمند فروش و… دسترسی نخواهید داشت، این تصاویر معنی دار می‌تواند به تصمیم سازی های شما در توسعه کسب کارتان کمک می کند.

ادمین پاندا - 1398/06/03
می‌پسندم