چرا برای تک‌تک فروشنده‌ها باید زمان بگذارید

ممکن است فکر چنین چیزی دلهره‌آور باشد، اما بدانید بهترین فروشنده‌ها آنهایی هستند که در جلسات تک‌به‌تک شرکت کرده‌اند. آنها می‌توانند برنامه‌ای ثابت را دنبال کنند، متمرکز بمانند و هر جلسه‌ی آموزشی را برای خود شخصی‌سازی کنند. فرقی ندارد اندازه‌ی تیم شما چقدر است. اولین قدم این است که طوری برنامه‌ریزی کنید تا هرکدام از فروشنده‌ها زمانی برای ملاقات با شما داشته باشند. وقتی این برنامه را تنظیم کردید، به خود قول دهید به آن پایبند بمانید. من هم می‌دانم که ممکن است برنامه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای اتفاق بیفتد. اما وقتی برای خود برنامه‌ی از پیش‌ تعیین‌شده‌ای داشته باشید، اجازه نخواهید داد برنامه‌های ناگهانی روتین شما را برهم بزنند. از زاویه‌ای دیگر، وقتی شما و عضوی از تیم‌تان بدانید تنها ۱۵ دقیقه زمان دارید، حواس‌تان جمع می‌ماند و بحث به حاشیه نمی‌رود. به‌این‌ترتیب می‌توانید تمام بحث‌های مهم را دنبال کنید و اطلاعات لازم برای موفقیت را منتقل نمایید. هدایت باید شخصی‌سازی‌شده باشد. هریک از فروشنده‌ها منحصربه‌فردند و نقاط قوت و ضعف و حتی مدل یادگیری متفاوتی دارند. زمان بگذارید تا با خصوصیات هریک از فروشندگان آشنا شوید و به طریقی آنها را رهبری کنید که به خروجی مثبت برای شرکت ختم شود.

ادمین پاندا - 1398/05/16
می‌پسندم