چگونه می‌توانید رهبر بهتری باشید

مدیرعامل‌ها به یک دلیل دیدگاه‌های مختلف در مورد عملکرد خود را در وب‌سایت‌هایی مثل Glassdoor مطالعه می‌کنند. یک مقاله در مجله‌ی وال استریت اشاره می‌کند، آن‌ها فقط برای آگاهی از نظرات اعضای تیم نسبت به خود این کار را نمی‌کنند. بلکه هدف آن‌ها ارزیابی کسب‌وکار، فرآیندها و استراتژی‌ها است، آن‌ها به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند در سمت مدیرعامل برای آینده‌ی شرکت خود تلاش کنند. پی بردن به تأیید یا عدم‌تأیید مدیرعامل از سوی کارمندان، به او این فرصت را می‌دهد که روش‌های رهبری خود را بهبود دهد. مدیرعامل‌ها برای دستیابی به بازخورد صادقانه باید دسترسی به خود را آسان‌تر سازند. اگر به بررسی مدیرعامل‌های دوست‌داشتنی در سراسر جهان بپردازید، مشاهده می‌کنید افرادی که با کارمندان خود همکاری می‌کنند و به توصیه‌ی آن‌ها گوش می‌دهند موفق‌تر هستند. آن‌ها به چشم همکار به کارمندان خود نگاه می‌کنند نه کسی که از دستورات پیروی می‌کند. به توصیه‌ی کارمند گمنام Clorox در مورد بنو دورر، مدیرعامل شرکت و مرور مدیراجرایی بالارتبه‌ی Glassdoor نگاه کنید: ارتباطات خوب در رابطه با چشم‌انداز، استراتژی و مقصد، دسترسی پیوسته به مدیریت از طریق میزگرد و رویدادهای شرکت‌های دیگر به کارمندان اجازه می‌دهند خود را بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری و استراتژی بدانند.

ادمین پاندا - 1398/06/16
می‌پسندم

مطالب مرتبط