8 واحد سازنده نرم افزار CRM

چشم انداز: در چشم انداز، تصویر شرکت یا موسسه مشتری گرا ترسیم می‌گردد. هدف از این تصویر مشخص کردن موقعیت تجاری است.

راهبرد: برای اجرای نرم افزار CRM باید راهبردی تدوین گردد که طی آن مشتری جزء دارایی‌های شرکت یا بنگاه تجاری تلقی گردد و این امر با دادن ارزش به مشتری حاصل می‌شود. در این راهبرد اهداف باید تدوین و استفاده از منابعی که برای تعامل با مشتریان به کار می‌روند، تعیین می‌گردد.

ارائه‌ی ارزش به مشتری: باید اطمینان یافت که مجموعه‌ی خدمات بنگاه و تعاملات با مشتری نوعی ارزش دائمی را به مشتری ارائه کنند،این امر در تثبیت موقعیت بنگاه در بازار امری ضروری است.

همکاری‌های درون سازمانی: باید ساختار، رفتار و فرهنگ سازمانی را به گونه‌ای متحول نمود که تمامی کارکنان، شرکاء و تولید کنندگان، همگی در خدمت ارائه ارزش به مشتری باشند.

فرایندها: مدیریت و اداره ی موثر فرایندهایی چون فرایندهای هیئت مشتری ( به طور مثال پذیرش مشتریان جدید، پرداختن به خواسته‌ها، نیازها، شکایات آن و همین طور برگرداندن مشتریان از دست رفته) و فرایندهای تحلیلی و برنامه ریزی برای شناخت مشتری.

اطلاعات: جمع آوری اطلاعات خام صحیح و مسیردادن در جای مناسب

فناوری: مدیریت بر داده‌ها و اطلاعات، درخواست نامه‌های مربوط به مشتری، زیرساخت IT و معماری آن

سنجش‌ها: اندازه گیری و سنجش شاخص‌های درونی و بیرونی توفیق و یا عدم توفیق CRM

ادمین پاندا - 1398/05/22
می‌پسندم