چگونه مطالب جذاب سئو بنویسیم

قبل از شروع به نگارش، درباره موضوع فکر کنید

شما ابتدا باید ببینید که درباره موضوع چه سوالاتی به ذهن شما می‌رسد تا در زمان نوشتن متن، به آن‌ها پاسخ دهید.

 

ساختار کلی متن را تنظیم نمایید

هر متن ادبی باید با یک مقدمه شروع شود و آرام آرام به سمت بحث اصلی برود تا در ذهن خواننده یک پیش زمینه ایجاد کند. اگر شما از همان ابتدا شروع به بیان مطلب اصلی نمایید، خواننده آمادگی ذهنی ندارد و در نتیجه درست متوجه مطلب نخواهد شد.

 

در متن خود، تیتر بکار ببرید

نه تنها متن باید یک تیتر اصلی داشته باشد بلکه بهتر است در داخل متن نیز از چند تیتر فرعی نیز استفاده شود.

 

وجود پاراگراف در متن را فراموش نکنید

متن نباید پیوسته باشد و تمام مطالب پشت سر هم ردیف شود بلکه باید با هر بحث جدید پیرامون آن موضوع، شما به سراغ پاراگراف بعدی بروید با این کار چشم خواننده خسته نمی‌شود.

 

قبل از بارگذاری بر روی سایت، شخص دیگری مطلب را بخواند

علت این امر این است که یک نفر با ذهنیتی متفاوت نسبت به شما، متن شما را می‌خواند و در این صورت بهتر از شما می‌تواند ایرادات آن را متوجه شود لذا توصیه می‌شود که قبل از گذاشتن متن روی سایت، یک نفر به عنوان داور برای متن، آن را طالعه نماید.

ادمین پاندا - 1398/03/11
می‌پسندم