اصطلاحات مرتبط با سی ار ام

(PARTNER RELATIONSHIP MNAGEMENT (PRM

مدیریت روابط با شرکای استراتژیک: ارائه خدمت به مشتری بوسیله کانال‌های فروش بهینه، هنگامی‌که فرآیندهای فروش تسهیل و روان شده‌اند.

 

(SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT (SRM

مدیریت روابط با عرضه کنندگان: شبیه به PRM می‌باشد با تاکید بر عرضه کنندگان واقعی

 

(EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT (ERM

مدیریت روابط کارکنان: قادر ساختن شرکت‌ها به ترمیم شکاف بین اهداف استراتژیک و عملیات انجام شده واقعی

 

(ELECTRONIC CRM (E CRM

آن دسته از برنامه‌های کاربردی عملیاتی که به سازمان‌ها این توانایی را می‌دهند که از مشتریان‌شان، از طریق وب مراقبت کرده و مشتریان شان نیز به صورت online سرویس می‌گیرند. در حقیقت eCRM همان CRM مبتنی بر وب است.

 

(MOBILE CRM (M CRM

گونه جدیدی از CRM که با ابزارهای بی‌سیم قادر به کار است، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر موبایل نامیده می‌شود.فروشندگان برنامه‌های کاربردی سی ار ام، نرم افزارهایی را ارائه می‌دهند که eCRM را به ابزارهای بی‌سیمی چون تلفن همراه، PDA،POCKET PC یا Laptop متصل می‌کنند.

 

(COLLABORATIVE CRM (C CRM

فراهم کردن شرایطی که مشتری بتواند به صورت مستقیم با سازمان (عموماً از طریق وب) در تعامل باشد.

 

(ENTERPRISE CRM (E CRM

CRMای که توجه به مشتری را در تمامی جنبه‌های سازمان وارد کرده باشد.

ادمین پاندا - 1397/10/01
می‌پسندم