بهره‌مندی از هوش مصنوعی در نرم افزار CRM

برخی معتقدند جمع‌آوری تمام داده‌های مربوط به بازخورد، غیر ممکن است؛ اما هوش مصنوعی انجام آن را راحت کرده است. یکی از جنبه‌های تکنولوژی‌ استفاده از نرم افزار CRM برای بازخوردها این است که می‌توان از هوش مصنوعی برای استخراج داده‌های مفیدتر استفاده کرد. تجمیع هوش مصنوعی و نرم افزار CRM به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد داده‌ی مربوط به بازخوردها را تحلیل و الگوها و ترندهای آن را استخراج کنند. درنتیجه یک کسب‌وکار دید بهتری از انتظارات مشتری و راه حل‌هایی برای رفع مشکلات پیدا می‌کند.

تمام داده‌هایی که در اختیار برند قرار دارد باید مورد استفاده قرار بگیرد و هوش مصنوعی به استفاده از تمام داده‌های در دسترس کمک می‌کند. داده‌های متنی برای درک رفتار مشتری، پیدا کردن دلیل رضایت و وفاداری مشتری بسیار ارزشمند هستند. از طرفی داده‌های کمّی نیز مفهوم بهتری به متن‌های بدون ساختار می‌بخشند.

ادمین پاندا - 1398/02/11
می‌پسندم