صنف سازمان‌ها و مراکز دولتی

سازمان‌های دولتی  به سازمان‌هایی اطلاق می‌شوند که تحت امر دولتی مرکزی به انجام فعالیتی معین می‌پردازند، گستره این فعالیت‌ها بسیار متنوع و گسترده است. بطور کلی سازمان‌های دولتی به دو دسته سازمان‌های مجری (که در این سازمان‌ها انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمی‌گیرد) مانند وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی همچون نهاد ریاست جمهوری و دیوان محاسبات کشور و سازمان‌های دولتی بازرگانی  (که سودآوری و تحصیل درآمد از اهداف اساسی آن‌ها هستند) مانند شرکت‌های بیمه و بانک‌ها تقسیم می‌شوند.

نیازمندی‌های این صنف

جمع آوری اطلاعات مشتریان

ثبت اقدامات

یادآوری اقدامات و پیگیری‌ها

ثبت پروژه

دریافت گزارش از پرسنل و مشتریان

ارسال پیامک به مشتریان

امنیت اطلاعات

راهکارهای ‌پاندا

نرم افزار شرکت مدرن ایده پاندا امکانات بسیار گسترده‌ای را در محیطی آشنا و کاربرپسند و در یکپارچگی کامل با سایر نرم افزارها (مانند مجموعه نرم افزارهای Office) ارائه می‌نماید. نرم افزار PANDA CRM یک بستر اولیه را جهت توسعه و سفارشی‌سازی نرم افزار جهت پوشش نیازمندی‌های خاص هر صنعت و یا سازمانی ارائه می‌کند و بر اساس این رویکرد امکانات گسترده ای جهت سفارشی‌سازی و توسعه سیستم ارائه می‌نماید. کلیه امور بازاریابی، فروش و خدمات در بستر این نرم افزار اتفاق خواهد افتاد و کلیه درخواست‌های واصله از طریق کانال‌های مختلف ارتباطی در این نرم افزار به صورت خودکار ثبت و در مسیر فرآیندهای از پیش تعریف شده به سرانجام خواهد رسید.